OTJOSONDU MINERALS (Pty) Ltd v Hochland Investments Company (Pty) Ltd (FA 5/93) [1993] NAHC 18 (06 September 1993);