S v Gaeseb (CA 50/2004) [2008] NAHC 9 (22 January 2008);